Lokalizacja - Noxmed sp z O.O.

medic_logo
Przejdź do treści
Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej NOXMED Sp. z o.o. powstał 7 lipca w 2008 roku. Udziela  świadczeń medycznych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i  wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także w zakresie  transportu sanitarnego.Jest pierwszym NZOZ podstawowej opiece zdrowotnej  działającym w nocy w dni powszednie oraz weekendy i święta całodobowo.  Przedmiotem działalności zakładu jest:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
  • profilaktyka, promocja zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej
  • udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej
  • udzielanie świadczeń pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.
Obszar działania NZOZ NOXMED Sp. z o.o. jest nieograniczony.  Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie zakładu i w miejscu  pobytu osoby wymagającej tych świadczeń. Działalnością NZOZ NOXMED Sp. z  o.o. w Legnicy kieruje Kierownik lek. med. Barbara Engel specjalista  kardiolog. W skład zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Ambulatorium Ogólne
  2. Gabinet Zabiegowy
  3. Usługi Transportu Sanitarnego.
Zatrudnia wykwalifikowana kadrę składajacą sie z lekarzy, pielęgniarek i kierowców/ratowników transportu sanitarnego.
karetka
Wróć do spisu treści